Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

Bir tarafta adresi Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Beyoğlu / İstanbul/ Türkiye olan Martı Otel İşletmeleri A.Ş(Bu sözleşmede kısaca “Martı” diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan tüketici(ler) arasında rezervasyon ve konaklama hizmetine ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Konaklama Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

MADDE 2: KONU

İş bu sözleşmenin konusu; Martı’nın, tüketiciye https://www.marti.com.tr/ internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Otel Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Martı’ya ait site üzerinden ya da Martı’nın belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.
3.2. Konaklama ile ilgili internet tanıtım sayfasında ve Rezervasyon Belgesi'nde ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Özellikle, satın alınan hizmete; tüketicinin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli dahil değildir.
3.3. Tüketici, sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süre içinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir.
3.4. Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Martı tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4: CAYMA, İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

4.1. Yapılan rezervasyonlarda cayma, iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+90 212 334 88 52) ile irtibata geçilmesi veya marti@marti.com.tr internet adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.
4.2. Cayma, iptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a. Tüketici; mesafeli sözleşmesinin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Martı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Otel konaklama hizmeti gibi hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Tüketici, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini, yukarıda açıklandığı şekilde 14 (on dört) günlük süre geçtikten sonra veya cayma hakkı sona ermeden başlaya hizmetlerde cayma hakkını kullanamayacağını ve herhangi bir bedel iadesi yapılmayacağını peşinen kabul eder.
b. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.
c. Tüketici, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, tesise girişten en geç 7 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, işbu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.
d. Tüketicinin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Martı, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
e. Martı, tüketicinin rezervasyonunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde hizmet edimini yerine getirmek zorundadır. Martı’nın hizmet yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, Martı, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
f. Rezervasyon konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Martı’nın, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
g. Martı, kendisinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri tüketiciye iade etmek zorundadır.
4.3. Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Martı’ya bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Martı, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Martı’ya herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Martı sorumlu tutulamaz.
4.4. Otelden erken ayrılma halinde tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Martı’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.5. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.

MADDE 5: DİĞER HÜKÜMLER

5.1. İşbu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Martı’nın internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan tüketici tarafından görülür ve tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan Martı’nın herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.
5.2. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu halde hizmeti Martı yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5.3. Tüketici, bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.
5.4. Tüketici, bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi Martı’ya ait web adreslerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.
5.5. İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde, konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, ciddi hastalık, ağır kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.
5.6. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, otele giriş anında tahsil edilir. 5.7. Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Martı’nın internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.
5.8. Tüketici, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Bu tarihler haricinde tesis müsait ise ve konaklama için Martı’ya uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini gerçekleştirdikten sonra tarihi uzatabilir.
5.9. Martı, tüketicinin konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.
5.10. Tüketici(ler), otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 15:00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12:00’de boşaltılması gerektiğini, akdi takdirde ek oda ücreti tahsil edileceğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.11. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Martı’nın, sözleşmeyi kabul eden kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
5.12. Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Martı, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle tüketiciye karşı sorumludur.
5.13. Faturalar rezervasyon esnasında tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Martı sorumlu değildir.
5.14. Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından Martı’ya ödenerek gerekli değişiklik yapılır.
5.15. Olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Martı, konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konaklama tesisi ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
5.16. Bayram, yılbaşı ve benzeri gibi sanatçılı olarak ilan edilerek satılan konaklamalarda otelin iradesi dışında (sanatçının hastalanması) oluşan durumlarda, Martı sanatçı değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
5.17. Otel Rezervasyon/Kayıt belgesi, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.